ไม่มีข้อมูล
Powered By : CJWORLD.CO.TH
qr code
วันนี้ :
13 คน
เมื่อวาน :
22 คน
เดือนนี้ :
630 คน
เดือนที่แล้ว :
646 คน
ปีนี้ :
2,618 คน
ปีที่แล้ว :
9,700 คน
ทั้งหมด :
17,203 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 34.239.176.198
3 เม.ย. 2560
 
ภารกิจ และหน้าที่
   
1. งานอำนวยการ
 
งานธุรการ
 
งานสถิติ
 
งานทะเบียนพล
 
งานการเงินงบประมาณ
 
งานพัสดุ  ครุภัณฑ์
   
2. งานบริการคนเข้าเมือง
 
งานขออยู่ต่อประเภทต่างๆ
 
งาน RE-ENTRY PERMIT
 
งานตรวจลงเวลา NON-QUATA
 
งานรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
   
3.งานตรวจบุคคลและยานพาหนะ
 
งานตรวจพาหนะทางน้ำ  (ตรวจเรือ)
   
4. งานตรวจความมั่นคง (สืบสวนปราบปรามและส่งกลับบุคคลต่างด้าว)
 
งานสืบสวนปราบปรามตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง
 
งานสืบสวนกรณีขออยู่ต่อ
 
งานตรวจสอบที่พักอาศัย
 
งานควบคุมคนต้องห้าม
 
งานส่งกลับคนต่างด้าว