ไม่มีข้อมูล
Powered By : CJWORLD.CO.TH
qr code
วันนี้ :
115 คน
เมื่อวาน :
26 คน
เดือนนี้ :
1,042 คน
เดือนที่แล้ว :
1,131 คน
ปีนี้ :
6,840 คน
ปีที่แล้ว :
9,958 คน
ทั้งหมด :
31,383 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 44.200.40.195
3 เม.ย. 2560
 
กฎหมายที่ควรรู้
ประเภทวีซ่า
   
1.
คนต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องมีหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง อันถูกต้องและรัฐบาลไทยยอมรับ กล่าวคือ ต้องเป็นเอกสารการเดินทาง ซึ่งรัฐบาลของประเทศนั้นๆ ออกให้แก่คนสัญชาติของตน (มิใช่ออกให้โดยรัฐบาลของประเทศที่สาม)
   
2.
การเข้าเมืองของคนต่างด้าวทุกสัญชาติ จำแนกได้หลายประเภท ดังนี้
ประเภทที่ได้รับการตรวจลงตรา (VISA) จากสถานทูตไทย หรือ สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ คนต่างด้าวนั้น จะต้องขอรับการตรวจลงตราก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร หรือขอรับการตรวจลงตราจากกระทรวงการต่างประเทศ
   
VISA ชนิดต่างๆ แบ่งเป็นประเภทตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ได้ดังนี้ 
 
ประเภทคนผ่าน (Transit- TS) เพื่อการเดินทางผ่านราชอาณาจักร พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ประทับตราอนุญาตให้อยู่ได้ 30 วัน
ประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist - TR) เพื่อการท่องเที่ยว พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ประทับตราอนุญาตให้อยู่ได้ 60 วัน
ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non- Immigrant) เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงาน ทำธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ การศึกษาวิจัย เพื่อการลงทุน เพื่อมาอยู่กับครอบครัวคนไทย หรือเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย เป็นต้น พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ประทับตราอนุญาตให้อยู่ได้ 90 วัน
ประเภทราชการ (Official) เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประเภททูต (Diplomatic) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต หรือกงสุล หรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (Immigrant)
ประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าว (Non- Quota Immigrant)