ไม่มีข้อมูล
Powered By : CJWORLD.CO.TH
qr code
วันนี้ :
113 คน
เมื่อวาน :
26 คน
เดือนนี้ :
1,042 คน
เดือนที่แล้ว :
1,131 คน
ปีนี้ :
6,840 คน
ปีที่แล้ว :
9,958 คน
ทั้งหมด :
31,383 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 44.200.40.195
3 เม.ย. 2560
 
กฎหมายที่ควรรู้
การขออยู่ต่อ
   
1.
คนต่างด้างที่มีเหตุผลความจำเป็นต้องอยู่ในราชอาณาจักรเกินระยะเวลาที่กำหนด ตามประเภทของการตรวจลงตรา จะต้องยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักรอีกต่อไป โดยยื่นคำขอตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมนิยมการยื่นขออนุญาต ครั้งล่ะ 1,900 บาท
 
2.
การยื่นขอให้คนต่างด้าวได้ที่กองตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศทุกแห่ง
 
3.
สำหรับจังหวัด ภูเก็ต ให้ยื่นคำขอได้ 2 แห่ง
 
3.1 ที่ทำการด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต เลขที่ 482 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
3.2 ณ จุด ขยายบริการคนเข้าเมืองป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต (เฉพาะกรณีขออยู่ระยะสั้น ไม่เกิน 10 วัน เท่านั้น และเป็นกรณีที่ไม่ใช่ประเภทคนอยู่ชั่วคราว(NON-IMMIGRANT)
 
4.
เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ดังนี้
 
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 4x4 ซม. จำนวน 1 รูป
- สำเนาหนังสือเดินทาง         
- หน้าที่ระบุ
- รูปถ่ายผู้ถือหนังสือเดินทาง
- ชื่อ-สกุล ชื่อตัวผู้ถือ
- วัน เดือน ปี และสถานที่เกิด
- เลขที่หนังสือเดินทาง
- วันที่ออกหนังสือเดินทาง-วันที่หนังสือเดินทางหมดอายุ
- สถานที่ออกหนังสือเดินทาง
- รอยประทับตราวันเดินทาง-วันอณุญาตสิ้นสุดครั้งล่าสุด เลขที่บัตร