ไม่มีข้อมูล
Powered By : CJWORLD.CO.TH
qr code
วันนี้ :
103 คน
เมื่อวาน :
26 คน
เดือนนี้ :
1,042 คน
เดือนที่แล้ว :
1,131 คน
ปีนี้ :
6,840 คน
ปีที่แล้ว :
9,958 คน
ทั้งหมด :
31,383 คน
Online: 3 user(s)
IP Address ของคุณคือ 44.200.40.195
3 เม.ย. 2560
 
กฎหมายที่ควรรู้
การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน
 
วิธีการแจ้ง
 
1. คนต่างด้าวแจ้งด้วยตนเองหรือ
2. คนต่างด้าวมอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้งหรือ
3. คนต่างด้าวอาจมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
4. คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ ก่อนหรือหลัง 7 วัน นับจากวันครบกำหนด
5. คนต่างด้าวมายื่นคำร้องขออยู่ต่อปีแรก ให้ถือเป็นการแจ้งที่พักอาศัยเมื่ออยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วันโดยอนุโลม
   
สถานที่รับแจ้ง
  1. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซ.สวนพลู(งาน 1 กองกำกับการ 4 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
2. กลุ่มงานบริการขออยู่ต่อ ศูนย์รัชดา( BOI )
3. ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง
   
การปฏิบัติเมื่อแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
  1. สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้า(ถึงหน้าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ครั้งสุดท้าย รือหน้าที่ได้รับการตรวจลงตราครั้งสุดท้าย)
2. สำเนาบัตร ตม.6 ขาออก หน้า-หลัง (TM.6)
3. ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน90 วันมาแล้ว)
4. กรอกรายละเอียดในแบบ ตม.47 พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
5. ซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงคนต่างด้าว เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้จัดส่งใบนัดส่วนล่างของแบบ ตม.47 เมื่อรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน แล้ว พร้อมแบบ ตม.47 เพื่อใช้แจ้งอยู่เกิน 90 วันในครั้งต่อไป
6. นำเอกสารตามข้อ 1-5 ใส่ซองและจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้คนต่างด้าวจะต้องเก็บหลักฐานการลงทะเบียนไว้ โดยจ่าหน้าซองมาที่
   
 
 
งาน 1 กก.4 บก.อก.สตม.(90 วัน)
507 ซ.สวนพล ถ.สาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
หรือ
 
90 DAYS REGISTRATION
507 IMMIGRATION BUREAU,
SOI SUANPLU,SOUTH SATHORN RD.,
THUNGMAHAMEK SATHORN
BANGKOK. 10120
   
หมายเหตุ
  1. การแจ้งอยู่เกิน 90 วัน และต่อไปๆไปทุก 90 วัน มิใช่ เป็นการขออยู่ต่อในประเทศแต่อย่างใด
2. คนต่างด้าวผู้ใดอยู่เกินกว่า 90 วัน ไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนด ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับ จำนวน 2,000 บาท หรือคนต่างด้าวถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆต้องเสียค่าปรับ จำนวน 4,000 บาท